Kontakt: info@legaltravelbeagle.com

Legal Travel Beagle tilbyder juridisk rådgivning i form af sagsbehandling og workshops / oplæg til private virksomheder, foreninger, organisationer m.v.

Mange virksomheder har medarbejdere med mindre eller større rejseaktivitet. Dog er det er langt fra alle virksomheder, der har kendskabet til rejse- og passagerrettigheder, eller ressourcerne til at indhente de berettigede kompensationer hjem til virksomheden igen. Det kan være mange penge for virksomheden at gå glip af.

Det er vigtigt, at virksomheden har en klar og tydelig rejsepolitik, der tager stilling til udbetaling af kompensationer ved forsinkelser og aflysninger. Lovgivningen for passagerrettigheder tager ikke højde for, om passageren rejser privat eller er forretningsrejsende. Dette hænger sammen med, at lovgivningen er lavet for at beskytte forbrugerens interesse og dermed tages der ikke højde for virksomhedens finansielle interesse, selvom virksomheden skulle have betalt for rejsen og selvom en forsinkelse eller aflysning måtte være skyld i en mistet ordre eller aftale. Virksomheden bør derfor i sin rejsepolitik have klare retningslinjer for, om det er virksomheden eller medarbejderen, der har mulighed for at indhente en mulig berettiget kompensation.

Legal Travel Beagle bistår gerne ved f.eks. udarbejdelse og gennemgang af virksomhedens rejsepolitik, så medarbejderne trygt kan sendes på rejse.

Juridisk sagsbehandling:

Legal Travel Beagle er juridisk ekspert i rejse- og passagerrettigheder. Her bliver din sag taget alvorligt og du kan stole på en troværdig, nærværende og kompetent juridisk sagsbehandling.

Hos Legal Travel Beagle arbejdes der efter princippet “No cure, no pay”. Det betyder ganske enkelt, at der ikke bliver opkrævet honorar for sagsbehandlingen, hvis ikke det lykkes at få dit krav udbetalt fra rejsearrangøren eller transportudbyderen.

Procentsats i nedadgående rækkefølge fra 25 % og ned til 10 %
Legal Travel Beagle Procentsats

Legal Travel Beagle er ikke bare endnu et traditionelt klagefirma i rækken. Her handler det ikke om, at tage en fast procentsats for sagsbehandlingen.

Legal Travel Beagle arbejder med en differentieret procentsats. Ikke to sager er ens og det betyder, at hver enkelt sag heller ikke skal afregnes ens. Ikke alle transportører (f.eks. flyselskaber) er lige villige til at udbetale en mulig berettiget kompensation til passageren, så derfor er der stor forskel på, hvor længe sagsbehandlingen tager. Jo mindre kompleksitet og jo mindre ressourceforbrug, desto billigere bliver honoraret – helt ned til 10 %.

Alle øvrige priser fremgår af de gældende vilkår og betingelser, som kan findes nederst på hjemmesiden.

Abonnementsløsning:

Kontakt Legal Travel Beagle for en skræddersyet abonnementsløsning. Abonnementsløsningen giver mulighed for en unik aftale og rabatsats ved behandling af flere sager hos Legal Travel Beagle. Jo flere sager, desto større bliver rabatsatsen. Abonnementsløsningen bliver tilpasset den enkelte virksomheds og kundes behov.

Workshops:

Hvordan pakkes bagagen nemmest, så man undgår at komme i problemer i f.eks. lufthavnens security? Hvilke regler gælder i tilfælde af forsinkelser og aflysninger?

Disse spørgsmål og mange flere, gives der svar på ved Legal Travel Beagles workshops og oplæg. Læs mere om workshops et andet sted her på hjemmesiden.

Billede af mødedeltagere

Eksternt samarbejde:

Legal Travel Beagle samarbejder gerne med nationale og internationale partnere angående tiltag, der kan være med til at forbedre rejseoplevelsen og også øge kendskabet til rejse- og passagerrettigheder.

Luk menu