Legal Travel Beagle tilbyder juridisk rådgivning i form af sagsbehandling og workshops / oplæg til virksomheder, foreninger, organisationer m.v.

Mange virksomheder har medarbejdere med mindre eller større rejseaktivitet. Dog er det er langt fra alle virksomheder, der har kendskabet til rejse- og passagerrettigheder, eller ved hvordan man indhenter de berettigede kompensationer hjem til virksomheden igen. Det kan være mange penge at gå glip af.

Det er vigtigt, at virksomheden har en klar og tydelig rejsepolitik, der tager stilling til udbetaling af kompensationer ved forsinkelser og aflysninger. Den europæiske forordning for passagerrettigheder tager ikke højde for, om passageren rejser privat eller er forretningsrejsende. Dette hænger sammen med, at lovgivningen er lavet for at beskytte forbrugerens interesse og dermed tages der ikke højde for virksomhedens finansielle interesse, selvom virksomheden skulle have betalt for rejsen og selvom en forsinkelse eller aflysning måtte være skyld i en mistet ordre eller aftale. Virksomheden bør derfor i sin rejsepolitik have klare retningslinjer for, om det er virksomheden eller medarbejderen, der har mulighed for at indhente en mulig berettiget kompensation.

Legal Travel Beagle bistår gerne ved f.eks. gennemgang af virksomhedens rejsepolitik, så medarbejderne trygt kan sendes på rejse.

Juridisk sagsbehandling:

Legal Travel Beagle er juridisk ekspert i rejse- og passagerrettigheder. Her bliver din sag taget alvorligt og du kan stole på en troværdig, nærværende og kompetent juridisk sagsbehandling.

Hos Legal Travel Beagle arbejdes der efter princippet “No cure, no pay”. Det betyder ganske enkelt, at der ikke bliver opkrævet honorar for sagsbehandlingen, hvis ikke det lykkes at få dit krav udbetalt fra rejsearrangøren eller transportudbyderen.

Legal Travel Beagle er ikke bare endnu et traditionelt klagefirma i rækken. Andre klagefirmaer tager typisk 20-35 % af kompensationen i honorar, men Legal Travel Beagle går ind for, at kompensationen tilhører passageren, men sagsbehandlingen er dog ikke gratis og vil blive aftalt med virksomheden særskilt afhængig af sagstype og opgavens omfang.

Workshops:

Hvordan pakkes bagagen nemmest, så man undgår at komme i problemer i f.eks. lufthavnens security? Hvilke regler gælder i tilfælde af forsinkelser og aflysninger?

Disse spørgsmål og mange flere, gives der svar på ved Legal Travel Beagles workshops og oplæg. Det handler om at spille medarbejderne i virksomheden bedre, så de rejsende medarbejdere står langt bedre rustet, hvis der skulle opstå problemer i forbindelse med rejsen. Læs mere om workshops et andet sted her på hjemmesiden.

Billede af mødedeltagere

Eksternt samarbejde:

Legal Travel Beagle samarbejder gerne med nationale og internationale partnere angående tiltag, der kan være med til at forbedre rejseoplevelsen og også øge kendskabet til rejse- og passagerrettigheder.