Kend dine rettigheder, når du rejser med fly – tog – bus og skib.

Legal Travel Beagle er en juridisk konsulentvirksomhed, der er specialiseret i rejse- og passagerrettigheder. Når det handler om rejser med fly, tog, bus eller skib, er det vigtigt at kende og udnytte de juridiske rettigheder i tilfælde af forsinkelser, nægtet ombordstigning (fly), ved aflysninger eller ved mistet eller beskadiget bagage.Det er også vigtigt, at kende sine rettigheder i forhold til pakkerejser (f.eks. fly+hotel eller andre sammensatte ydelser), da mange rejsende benytter denne rejseform.

Hvad nu hvis du oplever problemer med (online) rejsebureauet, eller når du er i lufthavnen eller på hotellet? Hvem skal du så henvende dig til for at få sagen løst?

Legal Travel Beagle vil uddanne alle passagerer i at kende og udnytte passagerrettighederne på den korrekte måde. Dette gøres igennem workshops / foredrag, juridisk sagsbehandling, samt via eksternt samarbejde med relevante partnere.

Legal Travel Beagle samarbejder med EU om udbredelsen og kendskabet til passagerrettigheder uanset transportmiddel og er anerkendt ambassadør for EU Kommissionens passagerrettighedskampagne.

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-088943http://europa.eu/!PU89HU

// English Version:

Know your legal rights when travelling by aircraft – train – coach/bus – ship.

Legal Travel Beagle is a Danish legal consultancy, specialized in travel and passenger rights. When it comes to travelling by aircraft, coach / bus, ship or train it is key to know your passenger rights in case of delays, denied boarding, cancellations and damaged or lost baggage.It is also important to know your rights when holidaymakers book a travel package (flight + hotel and/or other services combined).

What happens if you experience problems with the (online) travel agency or in i.e. the airport or at the hotel?

Legal Travel Beagle wants to educate all passengers in how to know and use passenger rights in the right way. This is done through workshops / seminars, legal case handling and external cooperation with relevant business partners.

Legal Travel Beagle is cooperating with The European Commission concerning the knowledge and usage of passenger rights no matter how you travel. Legal Travel Beagle is an acknowledged ambassador of the European Commission’s Passenger Rights Campaign.

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-088943