Ny beretning fra Statsrevisorerne: DSB og Banedanmark kritiseres for manglende information og kompensation til togpassagerer ved forsinkelser og aflysninger

Billede af et stillestående tog ved perron.
Statsrevisorerne har den 10. maj 2019 afgivet en beretning til Folketinget og Transport-, bygnings- og boligministeren om information og kompensation til togpassagerer ved forsinkelser og aflysninger. Statsrevisorerne kritiserer DSB og Banedanmark for, at de ikke gør nok for at informere passagererne om hvad de har krav på, ved forsinkelser og aflysninger.

Af beretningen fremgår det, at forsinkelser og aflysninger af tog, ifølge Banedanmark, er forbundet med et årligt samfundsøkonomisk tab på ca. 1,1 mia. kr.

Det fremgår endvidere af beretningen, at DSB og Banedanmark til sammen har et delt ansvar for, at give trafikinformation ved forsinkelser og aflysninger, og DSB har ansvaret for økonomisk kompensation af DSB’s kunder. DSB udbetaler ifølge beretningen årligt ca. 30 millioner kr. i kompensation til passagererne for forsinkelser og aflysninger.

Togpassagerers juridiske rettigheder til økonomisk kompensation

Ved aflysninger eller større forsinkelser har togpassagerer juridisk ret til en økonomisk kompensation. Kompensationen dækker tabet af den tid, passageren mister ved forsinkelsen / aflysningen. Retten til kompensation er sikret i EU-forordningen 1371/2007 og er udmøntet i DSB’s trafikkontrakt med staten. EU-forordningen sætter nogle minimumstandarder for kompensationstaksten, og DSB lever op til EU-forordningen ved at sætte højere kompensationstakster.

Togpassageren er ifølge EU-forordningen berettiget til en kompensation på 25 % af billetprisen for forsinket ankomst til den endelige destination på mellem 1 og 2 timer. For forsinkelser længere end dette, er passageren berettiget til at modtage 50 % af billetprisen i kompensation.

Når ankomsten til den endelige destination ifølge transportaftalen forventes at blive forsinket mere end 60 minutter, får passageren valget mellem:
→ tilbagebetaling af den fulde billetpris, hvis passageren beslutter ikke at fortsætte rejsen og om nødvendigt en returrejse til det første afgangssted
→ fortsættelse eller omlægning af rejsen til den endelige destination ved først givne lejlighed
→ ombookning af rejsen til den endelige destination til en senere dato, hvis det passer passageren bedre.

I beretningen konkluderer Statsrevisorerne, at passagerernes kendskab til mulighederne for økonomisk kompensation er lavet. Nogle passagerer får ikke den kompensation, de har krav på, mens andre passagerer får udbetalt en højere kompensation end de er berettiget til. Denne problemstilling skulle DSB ifølge beretningen have kendt til siden 2016 og DSB er stadig den dag i dag i gang med en løsning på problemet.

Statsrevisorerne anbefaler i beretningen –  i lighed med Den Europæiske Revisionsret – at DSB forøger kendskabet til passagerrettigheder og automatiserer den økonomiske kompensation, så passagererne ikke skal kæmpe for at få, hvad de har krav på.

Legal Travel Beagles vurdering

Alle passagerer, der benytter transportformerne bus,tog, skib, fly, har juridiske rettigheder at gøre brug af ved f.eks. forsinkelser og aflysninger.

Legal Travel Beagle er enig med Statsrevisorerne i, at kendskabet til passagerrettigheder skal øges og at der bør ske en automatisering af økonomiske kompensationer, sådan at passagererne ikke skal kæmpe for at få, hvad de har juridisk ret til, jf. EU-forordningen. Denne automatisering bør gælde uanset transportform og bør forekomme i hele EU.

Beretningen fra Statsrevisorerne kan læses i sin helhed her:

http://www.rigsrevisionen.dk/media/2105114/sr1518.pdf

Lene Marie Seitzberg

Lene Marie Seitzberg er jurist (Cand.Jur.) fra Aalborg Universitet i 2014 med speciale i flypassagerers rettigheder. Lene Marie elsker at rejse, hvad enten det er for sig selv eller sammen med familie og venner. Lene Marie har også en BA-grad i Erhvervssprog i engelsk og tysk i 2003 fra Syddansk Universitet.

Skriv et svar