workshops

 

Legal Travel Beagle udbyder jævnligt forskellige workshops / oplæg inden for virksomhedens kompetenceområde, som er rejser og de dertil knyttede juridiske rettigheder.

En workshop er ikke det samme som et foredrag. Ved et foredrag lytter tilhørerne udelukkende til foredragsholderen. Ved en workshop bliver gruppen (tilhørerne) inddraget og skal selv deltage aktivt. Dette kan f.eks. være i form af løsning af praktiske opgaver, enten individuelt eller i grupper. En workshop giver mulighed for at tage udgangspunkt i et konkret og relevant emne, ligesom der også er mere tid til fordybelse.

Workshops / oplæg kan afholdes enten i Nibe Erhvervspark eller hos kunden, medmindre andet er aftalt.

Legal Travel Beagle samarbejder gerne med andre partnere om afholdelse af workshops. Dette kan f.eks. være sammen med rejsebureauer, rejseforsikringsselskaber el.lign. Mulighederne er mange.

Erhverv:

Workshop – begynder:

Workshoppen henvender sig til virksomheder / foreninger / sportsklubber m.fl., der har medarbejdere / medlemmer med mindre eller større rejseaktivitet. Workshoppen giver deltagerne viden om

  • Gennemgang af juridiske rettigheder ved rejser med fly – tog – bus – skib
  • Vejledning til korrespondance med transport / rejsearrangøren – lær hvordan du bedst kommunikerer med transport / rejsearrangøren, sådan at dine rettigheder sikres, men ud fra en god og sund dialog
  • Værd at vide – før, under og efter rejsen
  • Case-baserede opgaver

Varighed: 1-2 timer, alt efter kundens ønsker og behov.

Antal personer pr. workshop: 5 – 10

Pris: 2495 kr. eksklusiv moms. Evt. kan der aftales en særskilt pris.

Workshop – avanceret:

Denne workshop henvender sig til rejsende, der i forvejen er bekendt om juridiske rettigheder ved rejser med transportformerne fly – tog – bus – skib, men som ønsker en nærmere gennemgang af konkrete juridiske emner. Workshoppen giver deltagerne viden om:

  • konkrete juridiske emner, f.eks. forsinkelser, aflysninger, nægtet ombordstigning m.v. Gennemgangen vil tage udgangspunkt i relevante juridiske domme og retspraksis fra både nationale og internationale domstole
  • Vejledning til korrespondance med transportudbyderen – lær hvordan du bedst kommunikerer med transport / rejsearrangøren, sådan at dine rettigheder sikres, men ud fra en god og sund dialog
  • Værd at vide – før, under og efter rejsen
  • Case-baserede opgaver

Varighed: 2 – 6 timer, alt efter kundens ønsker og behov.

Antal personer pr. workshop: 5-10

Pris: 2995 kr. eksklusiv moms. Evt. kan der aftales en særskilt pris.